Generalforsamling i Gørding Sogneblad

Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder ønske om ændret sidetal, evt. optagelse af nye medlemmer, skal være indleveret til formanden, Pernille Troldborg, Præstegården senest d. 1. marts 2024.

Sideoptælling for 2023 kan ses på Sognebladets hjemmeside: Gørding.dk - Sogneblad - Bestyrelse

Alle er meget velkomne til at komme og deltage i generalforsamlingen.

Af hensyn til forplejning, så gerne tilmelding på sogneblad @ goerding.dk med navn/antal og evt. forening, senest 2 dage før generalforsamlingen.