Så har det nye lokalråd været samlet. Bagerst fra venstre: Allan Kristiansen, Per Jessen, Søren Kristensen, Jesper Jæger, Mark Kjær Jørgensen (Næstformand). Forest fra venstre: Trine Ramsing (Sekretær), Sanne Borg (Kasserer), Kristina Schultz (Formand) og Lene Nyborg. Konstitueringen foregik i det smukkeste solskinsvejr ved den nye opholdsplads ved åen.