Generalforsamling i Gørding Træningscenter.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Gørding træningscenter

tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19.30 i Gørding Idræts- og kulturcenter.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag der ønskes på dagsordenen skal være formanden i hænde senest den 5. februar 2019. Formand: Dorthe Rundstrøm, Kløvermarken 36, Gørding.

  • Bestyrelsen.