Kulturelle oplevelser ​ Onsdag den 14. november
Besøg i Janus Bygningen, Vestjyllands Kunstmuseum i Tistrup
Afgang fra Lindegården kl. 13.00 i egne biler. 
Guidet rundvisning i Janus Bygningen og Vestjyllands udstillingen.
Deltagerbetaling kr. 100,00 
Kaffe og kage kan købes for kr. 25,00. Bestilles ved tilmeldingen
som er senest den 7. november til Mette Marie Thomsen.